Slide background

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Master in Business Administration (M.B.A.)

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Master in Business Administration (M.B.A.)

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Master in Business Administration (M.B.A.)

Στην αρχή του Π.Μ.Σ. προσφέρονται δύο μαθήματα ομογενοποίησης:

  • Επιστημονικό Λογισμικό (Σεμινάριο)
  • Ερευνητική Μεθοδολογία (Σεμινάριο)

Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά και διακρίνονται για κάθε Ειδίκευση σε κοινά και μαθήματα Ειδίκευσης.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η συγγραφή των διπλωματικών εργασιών γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή εξαμηνιαίων μαθημάτων, εντατικών ή σύντομων μαθημάτων ή/και σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων ή/και εργασιών ή συνδυασμού αυτών, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατανέμονται δε σε εξάμηνα ενώ ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας τους και ο φόρτος εργασίας τους εκφράζεται μέσω των πιστωτικών μονάδων που τους αποδίδεται. Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο διδάσκων και πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας και μόνον εξεταστικής περιόδου.

Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού (e−learning). Η διδασκαλία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα από την §3, άρθρο 30 του Ν. 4485/2017 πλαίσια.

 

Πιστωτικές Μονάδες

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει έξι (6) πιστωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) ενώ η μεταπτυχιακή διπλωματική έχει τριάντα (30) μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (10 μαθήματα και μεταπτυχιακή διπλωματική).  

 

Περιγραφή Μαθημάτων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προσφερόμενα μαθήματα ανά ειδίκευση και ανά εξάμηνο.

 

 

     ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων - Master in Business  Administration (ΜΒΑ)

 

Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα

Χειμερινό Εξάμηνο:

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Περιγραφικά στατιστικά μεγέθη, Στοιχεία πιθανοτήτων, Στατιστικές κατανομές, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Έλεγχος υποθέσεων, Γραμμική παλινδρόμηση, Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό, Παραδείγματα μοντελοποίησης, Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης και βελτιστοποίησης


Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Πηγές κεφαλαίων, Κόστος κεφαλαίου, Κεφαλαιακή διάρθρωση, Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών, Διαχρονική αξία χρήματος, Αξιολόγηση επενδύσεων, Μερισματική πολιτική, Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης


Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Βασικές Έννοιες. Στρατηγικές & Προγραμματισμός Μάρκετινγκ. Έρευνα Μάρκετινγκ. Σχέσεις με Πελάτες. Ανάλυση Αγοράς & Ανταγωνισμός. Ανάλυση Καταναλωτή. Μείγμα Μάρκετινγκ (7P). Τμηματοποίηση Αγορών. Αγορές Στόχος. Τοποθέτηση Προϊόντος.


Επιχειρηματική Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων

Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Ευφυΐα, Επιχειρηματική Αναλυτική και τη Λήψη Αποφάσεων. Αποθήκες Δεδομένων και συστήματα OLAP. Επιστήμη των Δεδομένων και Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων. Αποφάσεις & Πολυκριτήρια Ανάλυση. Περιγραφική Αναλυτική. Προγνωστική Αναλυτική. Καθοδηγητική Αναλυτική. Διαχείριση Γνώσης. Τεχνητή Νοημοσύνη. Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα. Προεπεξεργασία. Μέτρα Ομοιότητας & Διαφορετικότητας. Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων. Κατηγοριοποίηση. Συσταδοποίηση. Κανόνες Συσχέτισης. Ανάλυση Ακραίων Τιμών & Ανακάλυψη Ανωμαλιών. Συστήματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής. Εφαρμογές.


Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σχεδιασμός εφοδιαστικών αλυσίδων. Επίδραση της αλυσίδας στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Διαφοροποίηση αλυσίδων ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία: ανάλυση διαφορετικών αρχιτεκτονικών. Πολιτική διαχείρισης αποθεμάτων, προσδιορισμός σημείων συσσώρευσης και διακίνησης αποθεμάτων (push – pull boundary), μεταφορές. Πρόβλεψη ζήτησης: διαχείριση ρίσκου. Μελέτη φαινομένου bullwhip. Συμβάσεις προμήθειας κι επιλογή προμηθευτών. Αποθήκευση. Διαχείριση και πληροφοριακά συστήματα.

 

Μαθήματα Ειδίκευσης

Εαρινό Εξάμηνο:

 

1. Ειδίκευση Μάρκετινγκ

Έρευνα Αγοράς & Συμπεριφορά Καταναλωτή

Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας αγοράς. Μεθοδολογία έρευνας, Σχεδιασμός ερευνητικού πλάνου, Μεταβλητές και κλίμακες μέτρησης, Σχεδιασμός ερωτηματολογίου, Δειγματοληψία, Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Συμπεριφορά καταναλωτή, Διεργασίες Αντίληψης-Μάθησης-Μνήμης, Κίνητρα-Επιρροές-Στάσεις, Αγοραστική διαδικασία καταναλωτή.

 

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων & Καινοτομία

Στρατηγικές ανάπτυξης νέου προϊόντος, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Κατηγορίες Καινοτομίας, Διαχείριση της Καινοτομίας, Προσδιορισμός καταναλωτικών προτιμήσεων, Αρχιτεκτονική προϊόντων, Καθορισμός προδιαγραφών, Προσομοίωση αγοράς, Πρόβλεψη ζήτησης, Ανάπτυξη πρωτοτύπων, Μίγμα μάρκετινγκ.

 

Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ

Το διεθνές περιβάλλον, Ευκαιρίες και προκλήσεις στις διεθνείς αγορές, Αξιολόγηση και επιλογή διεθνών αγορών, Στρατηγικές εισόδου σε αγορές του εξωτερικού, Στρατηγικές διεθνούς μάρκετινγκ (πολιτική προϊόντος, τιμολόγηση, επικοινωνία, διανομή)

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Τεχνολογίες Υποστήριξης ΗΕ. Επιχειρηματικά μοντέλα ΗΕ. Στρατηγική ΗΕ. Εικονικές Επιχειρήσεις. Στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ. Στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ. Ψηφιακό περιβάλλον και μάρκετινγκ. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Συμπεριφορά καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή. Καταναλωτικό Προφίλ. Προσωποποιημένο Μάρκετινγκ. Συστήματα Συστάσεων. Εργαλεία Μέτρησης και Ανάλυσης Απόδοσης στο Διαδίκτυο. Εξόρυξη Γνώσης και Ανάλυση Κειμένου.

 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ταξινόμηση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, Προσδοκίες καταναλωτή, Ικανοποίηση πελάτη, Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, Έρευνα μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες, Τα μοντέλα SERVQUAL και SERVPERF, Σχεδιασμός υπηρεσιών, Συστήματα διαχείρισης πελατών, Διαχείριση εσόδων

 

2. Ειδίκευση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων

Τυπολογία χρηματοοικονομικών αποφάσεων, Χρηματοοικονομικοί στόχοι επιχειρήσεων και οργανισμών, Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των χρηματοοικονομικών αποφάσεων, Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, Αναλυτικές μεθοδολογίες λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων, Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων επιχειρήσεων και οργανισμών, Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, Venture capital


Διοικητική Λογιστική

Διακρίσεις εξόδων, Κοστολόγηση, Πρότυπο κόστος και αποκλίσεις, Παραγωγή και παραγωγικότητα, Ανάλυση κόστους- όγκου-κέρδους, Νεκρό Σημείο, Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, Προϋπολογισμοί και μέθοδοι ελέγχου, Διοικητικές αποφάσεις και πρόγραμμα επενδύσεων, Βalanced scorecard.


Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών κινδύνων, Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων, Η αρχή της διαφοροποίησης, Κίνδυνος αγοράς και παραδοσιακοί δείκτες ανάλυσης, Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος, Αξία σε κίνδυνο, Διαδικασίες ελέγχου, Πιστωτικός κίνδυνος, Συστήματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, Επιτοκιακός κίνδυνος, Συναλλαγματικός κίνδυνος, Χρηματοοικονομική μηχανική και αντιστάθμιση κινδύνων μέσω παραγώγων


Στρατηγική Διοίκηση

Βασικές προσεγγίσεις στρατηγική, Ανάλυση εξωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, Αλυσίδα αξίας της επιχείρησης, Ανάλυση SWOT, Στρατηγικοί στόχοι, Υλοποίηση στρατηγικής, Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, Στρατηγική και καινοτομία, Τεχνολογική στρατηγική, Εταιρική διακυβέρνηση, Μελέτες περίπτωσης.


Χρηματοοικονομικές Αγορές και Προϊόντα

Εισαγωγή στη λειτουργία και το ρόλο των χρηματοοικονομικών αγορών, Χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος, Καμπύλη επιτοκίων και αποτίμηση ομολόγων, Αγορές μετοχών, Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, Μοντέλο αποτίμησης εξισορροπητικής κερδοσκοπίας, Κατασκευή και διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων, Χρηματοοικονομικά παράγωγα (options, futures, swaps), Αμοιβαία κεφάλαια, Αγορές συναλλάγματος.

 

3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Σχεδιασμός και περιγραφή θέσεων εργασίας. Αξιολόγηση εργασίας. Ανάπτυξη στελεχών. Εργασιακές σχέσεις, διαφοροποίηση και πολιτικές ίσων ευκαιριών απασχόλησης. Μισθολογική πολιτική κι ανάπτυξη κινήτρων. Εργασιακά δικαιώματα κι υποχρεώσεις. Παραγωγικότητα, καλλιέργεια δημιουργικότητας και επιχειρηματικού κλίματος στη δημόσια διοίκηση.


Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Κυβερνοκοινότητες και Κυβερνοπόλεις. Λήψη Αποφάσεων και ΗΔ. Στρατηγικός Σχεδιασμός. Ανάπτυξη ΠΣ. Επιχειρησιακές Λειτουργίες & Διαδικασίες. Επανασχεδίαση, Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Διαδικασιών & Λήψης Αποφάσεων στη Δημόσια Διοίκηση με χρήση BPMN. Υπηρεσίες Νέφους (Cloud). Κύκλος ζωής ΠΣ. Ανάλυση Απαιτήσεων. Μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study). Κοστολόγηση Έργων. Διαχείριση Κινδύνου. Διαχείριση και Ασφάλεια Πληροφοριών. Αξιολόγηση, Επιλογή, Υλοποίηση, Προμήθεια & Εγκατάσταση ΠΣ. Μέθοδοι Αξιολόγησης και Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας των ΠΣ. Αξιολόγηση Μονάδων & Υπηρεσιών. Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ικανοποίηση Πολιτών & Υπηρεσιών. Εφαρμογές στο χώρο της Οικονομίας, Υγείας, Εκπαίδευσης,  Πληροφόρησης, κλπ. 

 

Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

Κύκλος ζωής έργων και προγραμμάτων. Τρόποι διοίκησης. Υπολογισμός χρόνου περάτωσης έργου σε συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας. Διοίκηση συμβάσεων έργων. Επιλογή εργοληπτών. Κοστολόγηση έργων. Σχέση χρόνου περάτωσης και κόστους. Συμβάσεις Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα: ΣΔΙΤ. Προβλήματα στη σχέση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενός έργου: Δημοσίου, Μηχανικών, Εργοληπτών. Παρακολούθηση καλής εκτέλεσης έργου.

 

Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση

Εισαγωγή στην ποιότητα (ορισμοί, βασικές διαστάσεις, ιστορική αναδρομή), Βασικές αρχές και αξιώματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη ΔΟΠ (Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi, Feigenbaum), Συστήματα εξυπηρέτησης πελατών, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001), Βασικά εργαλεία ποιότητας στη δημόσια διοίκηση: Διοίκηση μέσω στόχων, Δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.


Διοίκηση και Διαχείριση της Ασφάλειας στο Δημόσιο

Θεωρητικές αρχές και πλαίσια ανάλυσης της ασφάλειας εργασίας, πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας (ISO 18001) και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ISO 14000), επιθεώρηση εργασίας, επιχειρησιακή κουλτούρα για την ασφάλεια, παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη εργασία, εργονομική ανάλυση εργασίας, τεχνικές εκτίμησης επικινδυνότητας, προγράμματα διερεύνησης ατυχημάτων, υπολογισμός κόστους ατυχημάτων, ενδο-επιχειρησιακές επικοινωνίες για την ασφάλεια στις επιχειρήσεις, αξιολόγηση δεικτών ασφάλειας, διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.