Το Πρόγραμμα Εξεταστικής ΜΒΑ Εαρινού Εξαμήνου 21-22 είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Εξεταστικής ΜΒΑ 21-22

Διαβάστε περισσότερα

To Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021-22 είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΜΒΑ: Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 21-22 είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Τελετή Aπονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών 2021 θα πραγματοποιηθεί υβριδικά (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) την Πα…

Διαβάστε περισσότερα

Το Ωρολόγιο  Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων  MBA Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22 είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ…

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με τον κωδικό αίτησής τους (ID), οι εισαγόμενοι στις αντίστοιχες κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Διοίκηση…

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικών Σεμιναρίων 2021-22 είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Εισαγωγικών Σεμιναρίων 2021-22

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχικός Πίνακας Δικαιούμενων Απαλλαγής Καταβολής Τελών Φοίτησης 2021-22 είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πίνακας Δικαιούμενων Απαλλαγής…

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακοίνωση Διαδικασίας Απαλλαγής Τελών Φοίτησης ΜΒΑ 2021-2022 είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διαδικασία Απαλλαγής Τελών Φοίτησης ΜΒΑ…

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αρχικού Πίνακα Επιλεγέντων ΜΒΑ 2021-2022:

Πίνακας Επιλεγέντων

Διαβάστε περισσότερα