Slide background

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Master in Business Administration (M.B.A.)

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Master in Business Administration (M.B.A.)

Ποιες κατευθύνσεις έχει το Π.Μ.Σ.;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων - ‘Master in Business Administration (ΜΒΑ)’, έχει τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Μάρκετινγκ,
 2. Χρηματοοικονομική, και
 3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα (δικαίωμα υποβολής αίτησης);

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε στελέχη της Υγείας, της Εκπαίδευσης, της Δημόσιας Διοίκησης, των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου αλλά και από το χώρο των Τραπεζών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, κ.α., πτυχιούχους απόφοιτους Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Ποιος είναι ο αριθμός των εισακτέων;

Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται ανά ειδίκευση. Ο συνολικό αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για όλες τις ειδικεύσεις όπως και η επιμέρους κατανομή του αριθμού ανά ειδίκευση, ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση της Σχολής με ανώτερο όριο τα εξήντα (60) άτομα ανά έτος.

 

Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης;

Ναι. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την έγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών. Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

 

Υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού (e−learning). Η διδασκαλία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4957/2022. 

 

Πόσα μαθήματα θα πρέπει να περάσω;

Συνολικά για κάθε φοιτητή, θα πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς πέντε (5) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και τα πέντε (5) μαθήματα της ειδίκευσής τους.

Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά και διακρίνονται για κάθε Ειδίκευση σε κοινά και μαθήματα Ειδίκευσης. Το Α’ εξάμηνο οι φοιτητές όλων των κατευθύνσεων παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα ενώ κατά το Β’ εξάμηνο παρακολουθούν τα μαθήματα της κατεύθυνσής τους.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιείται, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης, στο 3ο και 5ο εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια εκπόνησής της δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών.

 

Πως θα πρέπει να γίνει παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών;

Φοιτητές πλήρους φοίτησης

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να παρακολουθήσουν:

 • πέντε (5) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες),
 • πέντε (5) μαθήματα ειδίκευσης στο Β’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες), και
 • να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική κατά το Γ’ εξάμηνο.

Φοιτητές μερικής φοίτησης

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να παρακολουθήσουν:

 • δύο ή τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α’ εξάμηνο,
 • δύο ή τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης στο Β’ εξάμηνο,
 • δύο ή τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Γ’ εξάμηνο,
 • δύο ή τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης στο Δ’ εξάμηνο,
 • να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική κατά το Ε’ εξάμηνο.

 

Πόσες πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.) έχει το Π.Μ.Σ.;

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις ενενήντα (90).

 

Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται στην ελληνική. Υπάρχει όμως η δυνατότητα η συγγραφή των διπλωματικών εργασιών να γίνεται και στην αγγλική γλώσσα με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

 

Πως γίνεται η εισαγωγή φοιτητών και ποιος ο αριθμός των εισαγόμενων;

Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται ανά ειδίκευση.

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για όλες τις ειδικεύσεις όπως και η επιμέρους κατανομή του αριθμού ανά ειδίκευση, ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση της Σχολής με ανώτερο όριο τα εξήντα (60) άτομα ανά έτος.

 

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τι δικαιολογητικά υποβάλλονται;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και περιλαμβάνουν:

 • αίτηση
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής, και αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και τυχόν εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές,
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής;

Η επιλογή των φοιτητών σε κάθε Ειδίκευση γίνεται από τη Συνέλευση της Σχολής μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με την ειδίκευση μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές.

 

Το Π.Μ.Σ. απαιτεί την καταβολή διδάκτρων;

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.000€ και η καταβολή τους γίνεται ως εξής:

 • Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη των τριών (3) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, και
 • Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη των πέντε (5) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων;

Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης. Δικαίωμα έχουν οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος (Ν. 4485/2017, άρθρο 35 §2). Το ποσοστό των απαλλασσόμενων δεν ξεπερνά σε καμιά περίπτωση το 30% των εισαγομένων ενώ σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων, η επιλογή γίνεται με κριτήριο το μικρότερο εισόδημα. Η απαλλαγή ισχύει για ένα μόνο Π.Μ.Σ. και δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία.

 

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής υποτροφιών;

Το Πολυτεχνείο Κρήτης μεριμνά κάθε έτος για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι διακρίνονται για την επιμέλεια, τις επιδόσεις τους και την προοπτική διάκρισης.

Η Σχολή χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που διακρίνονται για τις σπουδές τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από την Σ.Ε. με βάση κριτήρια που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τη Συνέλευση της Σχολής.

Επιπλέον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή από τη συμμετοχή τους σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.mba.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

Κα Λουκία Παπαδάκη
Τηλ. 28210 37161
e-mail: mba @ tuc.gr