Η Ανακοίνωση Διαδικασίας Απαλλαγής Τελών Φοίτησης ΜΒΑ 2021-2022 είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διαδικασία Απαλλαγής Τελών Φοίτησης ΜΒΑ…

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αρχικού Πίνακα Επιλεγέντων ΜΒΑ 2021-2022:

Πίνακας Επιλεγέντων

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός 2021-2022

 

Προθεσμίες:

Πέρας κατάθεσης αιτήσεων:22 Αυγούστου 2021

Παράταση κατάθεσης αιτήσεων: 3 Σεπτεμβρίου 2021

Αν…

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της διακοπής της λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την θερινή περίοδο από 10 έως 22 Αυγούστου, παρατείνεται η περίοδος κατάθεσης…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σας προσκαλεί στην παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει, διοργανώνει της…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης σας προσκαλεί στην 3η e-Διάλεξη για το 2021. Θέμα: ‘Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημοσίου: Παρόν και Μέλλον’.…

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΜΒΑ εαρινού εξαμήνου 20-21 είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:

ΜΒΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20-21

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει, διοργανώνει εξ…

Διαβάστε περισσότερα