Ενδεικτικά θέματα μεταπτυχιακών εργασιών 2023-24

Στο eClass έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προτεινόμενα ή άλλα διαθέσιμα θέματα εργασιών, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες.