Δικαιούχοι υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης 2022-23

Ανακοινώνονται οι αριθμοί μητρώου για τους δικαιούχους των υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οι οποίοι συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

2022019010

2022019013

Πρόγραμμα μερικής φοίτησης:

2022019032