Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Δικαιούμενων Απαλλαγής Καταβολής Τελών Φοίτησης 2023-2024

Ανακοινώνεται, με αναφορά στον κωδικό της αίτησης εισαγωγής τους και κατά σειρά προτεραιότητας, ο οριστικός πίνακας των δικαιούμενων απαλλαγής από την καταβολή τελών φοίτησης ακ. έτους 2023-2024:

Πίνακας Δικαιούμενων Απαλλαγής Τελών Φοίτησης