Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης αιτήσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης που βρίσκεται στο ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication 

Για να μπορέσετε να υποβάλλετε αίτηση θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέοι χρήστες. 

Μόλις εγγραφείτε, θα σας αποσταλεί e-mail με το οποίο θα σας σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στην Εφαρμογή Μεταπτυχιακών του ιδρύματός: Technical University of Crete. 

Μετά την ανάγνωση των οδηγιών μπορείτε να μεταβείτε, μέσω της επιλογής ‘Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών’, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που σας ενδιαφέρει.