Ο προγραμματισμός των ενεργειών εισαγωγής νέων φοιτητών στo ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (MBA)» της Σχολής ΜΠΔ έχει ως εξής:

 

  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου  – 15 Ιουλίου 2023 
  • Ανακοίνωση επιλεγέντων: 4 Αυγούστου 2023
  • Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 7 – 11 Αυγούστου 2023
  • Ανακοίνωση αρχικού πίνακα απαλλασσόμενων: 1 Σεπτεμβρίου 2023
  • Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 8 Σεπτεμβρίου 2023
  • Ανακοίνωση οριστικού πίνακα απαλλασσόμενων: 15 Σεπτεμβρίου 2023
  • Περίοδος δήλωσης μαθημάτων: 18 – 22 Σεπτεμβρίου 2023
  • Εισαγωγικό σεμινάριο: 25 – 29 Σεπτεμβρίου 2023
  • Έναρξη μαθημάτων: 2 Οκτωβρίου 2023