Υποτροφίες 2022-2023

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» θα χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες ακαδημαϊκής επίδοσης ύψους €1000 σε φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο ΠΜΣ κατά το τρέχον έτος.

Θα χορηγηθούν δύο υποτροφίες για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και μία υποτροφία για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (10 μαθήματα για φοιτητές πλήρους φοίτησης και ≥4 μαθήματα για φοιτητές μερικής φοίτησης) και δεν έχουν λάβει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. 

Οι δικαιούχοι των υποτροφιών θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς.