Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ ‘Master in Business Administration (ΜΒΑ)’ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022. Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

Ανακοίνωση  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος