Προσκεκλημένη ομιλία Καθηγ. Δ. Γεωργακάκη (3 Μαΐου 2023)

Στο πλαίσιο της σειράς προσκεκλημένων ομιλιών που διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» της Σχολής ΜΠΔ, την Τετάρτη 3/5 και ώρα 17:00-18:00, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον  Καθηγητή του University of York κ. Δημήτριο Γεωργακάκη, με θέμα «Multinational Enterprises in Times of Disruption». Η ομιλία θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://tuc-gr.zoom.us/j/98587085728?pwd=QnlXcWt3cDVmMFVxaVA2VDRrdW5uQT09

 

Multinational Enterprises in Times of Disruption

Δημήτριος Γεωργακάκης, Καθηγητής University of York

Περίληψη: As organizations expand across the globe, they are exposed to both opportunities and challenges. In this lecture we will observe multinational enterprises (MNEs) through the lens of grand global challenges. First, we will assess why MNEs exist in relation to firm and country specific advantages. Then we will consider some key trends in today’s international business landscape. We will close with some micro-level considerations that explain why managerial action in international settings can be driven by bounded rationality and bounded reliability in the face of disruption. 

 

Σύντομο βιογραφικό

Dimitrios Georgakakis is a Chaired Professor in Strategy and International Business at the University of York (United Kingdom). He has held permanent and visiting positions at the University of St.Gallen (Switzerland) and Texas A&M University (United States). His work has been published in several journals including Journal of International Business Studies, Journal of Management, Journal of Management Studies, Academy of Management Discoveries, Journal of World Business and the Leadership Quarterly. In 2018, he was awarded among the five most impactful researchers under 40 across all scientific disciplines in Switzerland by receiving the prestigious Swiss Latsis Price from the University of St Gallen. He has also received awards from reputable organizations, including the Academy of Management, the Strategic Management Society, the Academy of International Business, and the European Institute of Advanced Management Studies. He holds experience at the interface with the industry and has worked on research and impact projects with several large organizations such as Credit Suisse, Swisscom, Helvetia Group, Raiffeisen Bank, and many others.