Ανακοίνωση Παράτασης Αιτήσεων Εισαγωγής

Λόγω της διακοπής της λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την θερινή περίοδο από 10 έως 22 Αυγούστου, παρατείνεται η περίοδος κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Το διάστημα που το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό, θα μπορούν οι υποψήφιοι να συνεχίσουν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του e-graduate (https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication).