Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Δικαιούμενων Απαλλαγής Καταβολής Τελών Φοίτησης MBA

Ανακοινώνεται, με αναφορά στον κωδικό της αίτησης εισαγωγής τους και κατά σειρά προτεραιότητας, ο οριστικός πίνακας των δικαιούμενων απαλλαγής από την καταβολή τελών φοίτησης του προγράμματος ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (ΜΒΑ)»του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο:

Οριστικός Πίνακας Δικαιούμενων Απαλλαγής Καταβολής Τελών Φοίτησης ΜΒΑ