Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων και Απαλλασσόμενων

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με τον κωδικό αίτησής τους (ID), οι εισαγόμενοι στις αντίστοιχες κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)’, της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πίνακας Επιλεγέντων και Απαλλασσόμενων