Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός 2021-2022

Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός 2021-2022

 

Προθεσμίες:

Πέρας κατάθεσης αιτήσεων:22 Αυγούστου 2021

Παράταση κατάθεσης αιτήσεων: 3 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση επιλεγέντων: 8 Σεπτεμβρίου 2021

Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 9 - 12 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Αρχικού Πίνακα Απαλλασσόμενων: 17 Σεπτεμβρίου 2021

Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης:26 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη μαθημάτων:11 Οκτωβρίου 2021